Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym

KONKURS INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH „WYMYŚL KWALIFIKACJE”

Utworzono dnia 06.01.2022

KONKURS INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH

„WYMYŚL KWALIFIKACJE”

Jednym z zadań szkoły jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu, planowania ścieżki edukacyjno- zawodowej.  Jest to proces rozłożony w czasie, i na każdym etapie wymaga zdobycia innych wiadomości i umiejętności. Systematyczne i planowe wdrażanie w tematykę zawodoznawczą pozwala płynnie przejść od edukacji do pracy.  Uczniowie naszej szkoły uczą się na zajęciach i warsztatach z doradztwa zawodowego, że do wykonywania zadań zawodowych niezbędne są określone kwalifikacje.

Kwalifikacje to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych nabytych w toku różnych form edukacji, np.  edukacji formalnej
( uczenie się w szkole lub na uczelni w ramach programów prowadzących do nabycia kwalifikacji pełnych lub cząstkowych), edukacji pozaformalnej (uczenie się zorganizowane instytucjonalnie, w ramach programów, które nie wchodzą w zakres edukacji formalnej, np. kursy, szkolenia), edukacji nieformalnej  („nauka poprzez praktykę” – trwający przez całe życie proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie różnych doświadczeń oraz wpływu edukacyjnego otoczenia (rodziny, znajomych, środowiska pracy, zabaw, rynku) oraz oddziaływania mass mediów. Znajomość opisów kwalifikacji pozwala konfrontować własne umiejętności z wymaganiami kwalifikacji a tym samym świadomie podejmować decyzje o wyborze zawodu czy jego ewentualnej zmianie. Pomocą może służyć Zintegrowany System Kwalifikacji https://kwalifikacje.edu.pl/, czyli rozwiązanie systemowe, którego celem jest podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w jednym rejestrze- Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Ten ZRK może być, i jest, skarbnicą wiedzy o wymaganiach na różnych stanowiskach pracy, i potrzebnych do tego kwalifikacjach. Jest on przydatny zarówno młodej osobie uczącej się planować swoją przyszłość edukacyjną jak i osobom już uczestniczącym w rynku pracy.

Jesienią ubiegłego roku Instytut Badań Edukacyjnych zorganizował konkurs pt.”Wy:myśl kwalifikacje”, który miał zachęcić dzieci i młodzież do potwierdzania swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji. Zadaniem uczniów było opisanie wybranej przez siebie kwalifikacji  formie czynności, które musi wykonać osoba zainteresowana potwierdzeniem kwalifikacji oraz zaprojektować logo czyli znak graficzny kwalifikacji.

Przystąpić do konkursu można było indywidualnie lub zespołowo. Uczniowie naszej szkoły postawili na działanie zespołowe. Na konkurs wymyślono trzy kwalifikacje, i opisano je według pytań zawartych w formularzu konkursowym oraz opracowano trzy znaki graficzne.

Zespół, który tworzyła Marta Witczak i Wiktoria Kowalska,  wymyślił kwalifikację i opracował logo pt. ”językowiec”. Osoby, które chcą zdobyć tę kwalifikację powinny:  biegle mówić i pisać w co najmniej dwóch językach: języku angielskim i języku niemieckim, znać zagadnienia gramatyczne umożliwiające  poprawne formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych, znać słownictwo umożliwiające swobodne porozumiewanie się.

Zespół, w skład którego weszły: Anna Rucińska, Emilia Szymczak, Julia Frątczak, Julia Wrzesińska, Michał Janas, Oliwier Maleszka wymyśliły kwalifikację i opracowały logo pt. „młody architekt”. Kwalifikacja ta może zainteresować osoby, które są: cierpliwe, pracowite,  otwarte  na ludzi, zorganizowane, terminowe, posiadają wyobraźnię przestrzenną, umiejętności kreślenia. Matematyczne, podstawy fizyki.  mają wiedzę podstawową na temat zagadnień architektonicznych, znają trendy w nowoczesnych stylach architektonicznych a ponadto potrafią słuchać i doradzać.

Trzeci zespół utworzyły: Emilia Wolska, Julia Skorupa, Wiktoria Kowalska, Oliwia Sądkiewicz. Opracowały one opis kwalifikacji i logo pt.” zwierzęca pomoc.” Osoby zainteresowane zdobyciem  tej kwalifikacji powinny przede wszystkim lubić zwierzęta, być osobami empatycznymi i chcieć nieść pomoc. Ponadto powinny wykazać się wiedzą i umiejętnościami  na temat opieki nad zwierzętami .

Udział w konkursie, i praca zespołowa nad projektem była sporym wyzwaniem. Uczniowie, podczas wymyślania, opracowywania kwalifikacji i tworzenia znaku graficznego, musieli wykazać się wiadomościami z zakresu znajomości wiedzy i umiejętności koniecznych
do zdobycia określonej odznaki, musieli także wykazać się znajomością użytkowania programów do tworzenia grafiki. Ponadto kształcili umiejętności pracy zespołowej, uczyli się dyskutować, negocjować oraz przekazywać informacje w określony sposób według określonych zasad.

Takie projekty,  jak ten konkursowy, to innowacyjna forma prowadzenia doradztwa zawodowego, połączona z wiedzą teoretyczną i kształtująca umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne.

Szkolny doradca zawodowy Arleta Janczak

KONKURS INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH „WYMYŚL KWALIFIKACJE”

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 205

W poprzednim tygodniu: 204

W tym miesiącu: 445

W poprzednim miesiącu: 962

Wszystkich: 36662